LEIJALAUTAILU

  SOPIMUSEHDOT

  MAKSUTAVAT

  TOIMITUSTAPA

  TOIMITUSKULUT

  VIALLISET TUOTTEET JA ONGELMATILANTEET KULJETUKSISSA

  TILAUSOHJEET

  SOPIMUSEHDOT

1. YLEISET EHDOT 

Tmi Tapio Hinkkanen on näillä sivuilla mainittujen tuotteiden jälleenmyyjä. Seuraavia  sopimusehtoja sovelletaan Tmi Tapio Hinkkasen ja sen asiakkaiden  välisessä kauppasuhteessa.

Tmi Tapio Hinkkanen pidättää oikeuden muuttaa näitä sopimusehtoja yksipuolisella päätöksellä ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia sopimusehtoja, jotka ilmenevät Tmi Tapio Hinkkasen kotisivuilla osoitteessa http://snowkite.fi. Laissa  tapahtuvat muutokset astuvat voimaan heti sellaisenaan ellei laissa ole  toisin määrätty.

Tmi Tapio HInkkanen ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu  ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista  ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on Tmi Tapio Hinkkasen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota Tmi Tapio Hinkkanen ei kohtuudella voi voittaa. Tmi Tapio Hinkkanen on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta  ylivoimaisesta esteestä.

2. ASIAKAS

Tmi Tapio Hinkkanen myy tuotteita ja palveluita täysi-ikäiselle yksityishenkilölle  (jäljempänä kuluttaja) ja huoltajan suostumuksella myös alle  18-vuotiaalle. Hyödykkeitä myydään myös yritys- ja julkishallinto- ja  yhteisöasiakkaille (jäljempänä yritysasiakas), jotka hankkivat kauppatavaran ammatilliseen käyttöön.

Kuluttajakaupassa noudatetaan voimassa olevaa Suomen ja Euroopan Unionin kuluttajansuojalainsäädäntöjä. Nämä sopimusehdot eivätt ole voimassa siltä osin kuin ne rajoittavat kuluttajan oikeuksia siitä mitä pakottavassa lainsäädännössä on määrätty.

Yritysasiakkaiden ja Tmi Tapio Hinkkasen  välisessä kauppasopimuksessa sovelletaan Suomen kauppalakia ellei näissä sopimusehdoissa ole toisin määrätty.

Asiakas on velvoitettu  luovuttamaan tilausta tehdessään täydelliset yhteystietonsa, jotka  sisältävät kuluttaja-asiakkaalta vähintään nimen, osoitteen ja  puhelinnumeron sekä mahdollisesti sähköpostiosoitteen. Yritysasiakkailta vaadittavat tiedot ovat yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja  sähköposti sekä y-tunnus, postiosoite, puhelinnumero tai -numerot ja  tarvittaessa laskutusosoite.

3. TUOTETIDOT
Kaikki Tuotteet myydään sellaisena kuin ne ovat. Asiakkaan on huolellisesti  tutustuttava Tuotekuvaukseen, tarvittaessa valmistajan sivuilla. Tmi Tapio Hinkkanen ei vastaa Tuotteiden valmistajien antamista virheellisistä  tuotekuvauksista.

4. HINNAT JA TOIMITUSAIKA
Tuotteiden hinnat näkyvät Tmi Tapio Hinkkasen kotisivuilla. Kaikki hinnat ovat euroissa  (EUR) ja sisältävät arvonlisäveron. Hintoihin lisätään mahdolliset  toimituskulut. Tuotteiden toimituskulut määräytyvät tilattujen Tuotteiden, niiden painon sekä kuljetusmatkan mukaan. Asiakkaalle ilmoitetaan tilattavien Tuotteiden toimitus- ja muut kulut ennen sopimuksen syntymistä. Mikäli tilaamanne tuotteet löytyvät varastostamme, voidaan ne noutaa Tmi Tapio Hinkkasen kanssa sovittuna ajankohtana. Postitse tai matkahuollolla toimitettavissa tuotteissa toimitusaika on minimissään yksi vuorokausi. Mikäli toimitusaika venyy yli tuotteen tietojen yhteydessä mainitusta toimitusajasta, ilmoitamme siitä  mahdollisimman pian sähköpostitse. Toimitusaika-arviot on laadittu maahantuojien ja heille valmistajien antamien tietojen perusteella.

Tmi Tapio Hinkkanen tai sen käyttämät toimittajat eivät ole vastuussa vaikutuspiirinsä ulkopuolelta tulevien ennalta arvaamattomien muutosten aiheuttamista  viivästyksistä.
Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun asiakas on  hyväksynyt toimitustavan,-ajan ja hinnat. Tilausvahvistus toimitetaan  asiakkaalle sähköpostitse. Tmi Tapio Hinkkanen pidättää oikeuden hintojen, sekä tilaus- ja toimitusehtojen muuttamiseen tilauskohtaisesti.

5. KAUPAN PERUUTUSOIKEUS
Asiakkaalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen neljäntoista  (14) päivän kuluessa siitä, kun hän on vastaanottanut Tuotteen. Sopimus  katsotaan perutuksi, kun palautettava Tuote on toimitettu  postitoimipaikkaan asiakaspalautuksena.

Peruutusoikeuden edellytykset ja toteuttaminen. 
Peruutusoikeuden edellytyksenä on, että palautettava Tuote ja sen myyntipakkaus ovat  olennaisesti muuttumattomia sekä myyntikelpoisia ja että Tuote on alkuperäisessä pakkauksessa tai vastaavassa kaikkine toimitettuine osineen. Asiakkaalla on oikeus tutustua Tuotteeseen ja kokeilla sitä samaan tapaan kuin hän voisi tehdä ostaessaan Tuotteen liikkeestä. Asiakas voi myös avata pakkauksen tutkiakseen ja kokeillakseen Tuotetta menettämättä peruutusoikeuttaan. Tuotetta ei kuitenkaan saa ottaa  käyttöön.

Peruutusoikeus ei koske kuitenkaan asiakaskohtaisesti räätälöityjä tuotteita.

Asiakkaan on pakattava ja pehmustettava Tuote vastaavasti kuin alkuperäinen lähetys sekä liitettävä mukaan tosite Tuotteen osto- ja noutopäivästä postista tai matkahuollosta sekä toimitettava se postitoimipaikkaan postin kuljetettavaksi. Puutteellisia Tuotepalautuksia ei hyvitetä asiakkaalle, vaan ne toimitetaan asiakkaan kustannuksella takaisin. Asiakkaan tulee palauttaa Tuote osoitteella Tmi Tapio Hinkkanen, Aukustintie 16E 33880 Lempäälä . Tmi Tapio Hinkkanen ei ole vastuussa kuluista tai viiveestä, joka  aiheutuu siitä, että asiakaspalautus toimitetaan johonkin muuhun kuin  yllä määriteltyyn osoitteeseen. Tmi Tapio Hinkkanen maksaa palautettavan Tuotteen postituskulut, mikäli palautettava Tuote on mahdollista toimittaa normaalina postipakettina ja kirje tai paketti on lähetetty Suomesta.  Tmi Tapio Hinkkanen ei hyvitä erilliskuljetuksella toimitettujen Tuotteiden toimituskuluja tai tällaisten Tuotteiden palautuskuljetusta. 
Noutona Tmi Tapio Hinkkaselta ostetuilla Tuotteila ei ole edellä mainittua etämyynnin palautusoikeutta.

Hyvitys palautusten yhteydessä. Tmi Tapio Hinkkanen palauttaa asiakkaalta mahdollisesti vastaanottamansa suoritukset ensisijaisesti samalle maksuvälineelle kuin alkuperäinen veloitus on tapahtunut. Tmi Tapio Hinkkanen maksaa suoritukset viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua vastaanotettuaan asiakkaan palauttaman Tuotteen.

Mikäli asiakas ei nouda toimitettua postipakettia, on siitä ilmoitettava tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon tai  sähköpostiosoitteeseen mahdollisesti ennakkoon maksettujen suoritusten palauttamiseksi.

6. TAKUU JA TUOTEVIRHEET
Kaikilla uusilla, käyttämättömillä Tuotteilla on vähintään yhden (1) vuoden takuu. Tuotteen mukana asiakkaalle toimitetaan lähetyslista, joka toimii myös Tuotteen takuutodistuksena. Takuu ei kata Tuotteen huonontumista, vikaa tai toimintahäiriötä, joka on aiheutunut Tuotteen vääränlaisesta  käsittelystä, käyttö- tai huolto-ohjeiden noudattamatta jättämisestä, tuotteeeseen tehdyistä muutoksista tai tuotteen osien vaihdosta muuhun kuin tuotteeseen tarkoitetuista osista. 

Tuotteessa on virhe,  jos se ei vastaa sitä, mitä on sovittu eikä poikkeaminen johdu asiakkaan vastuulla olevasta seikasta tai ylivoimaisesta esteestä. Tuotteen virheellisyys arvioidaan sen ajankohdan mukaan, jolloin Tuotteen vaaranvastuu siirtyy asiakkaalle. Muulla kuin postin kautta toimitetuilla tuotteilla tulee pakkaus tarkistaa vastaanoton yhteydessä ja reklamoida mahdolliset virheet välittömästi tavarantoimittajalle. Tmi Tapio Hinkkanen vastaa virheestä, joka Tuotteessa on ollut luovutusajankohtana, vaikka virhe ilmenee vasta myöhemmin.

Tmi Tapio Hinkkanen ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen vastuulla olevista seikoista johtuvista virheistä. Tällaisia ovat mm. virheet, jotka  johtuvat Tuotteen käyttämisestä Tuotekuvauksen vastaisesti, Tuotteen  virheellisestä, puutteellisesta tai ohjeiden vastaisesta käytöstä, säilytyksestä, huollosta tai korjauksesta taikka viallisisten tai sopimattomien osien käyttämisestä. Tmi Tapio Hinkkanen ei myöskään vastaa sen vaikutuspiiristä riippumattomasta syystä aiheutuneista vioista Tuotteissa.

Virheilmoitus. Asiakas ei saa vedota Tuotteen virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä Tmi Tapio Hinkkaselle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi se pitänyt havaita. Yritysasiakkaiden osalta virheilmoitus on tehtävä kahden (2) viikon kuluessa edellä mainitusta ajankohdasta. Virheilmoitus on aina tehtävä tilausvahvistuksessa ilmoitettuun palvelunumeroon.

Virheen korjaaminen. Tmi Tapio Hinkkanen ensisijaisesti korjaa virheen tai mikäli se ei ole mahdollista, toimittaa virheettömän Tuotteen virheellisen tilalle kohtuullisessa ajassa asiakkaan virheilmoituksesta omalla kustannuksellaan. Tmi Tapio Hinkkanen saa kuitenkin kieltäytyä oikaisemasta virhettä, jos siitä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta haittaa.

Tmi Tapio Hinkkasen vastuu virheestä rajoittuu aina sopimuksen purkamiseen ja mahdollisesti etukäteen maksettujen suoritusten palauttamiseen.

Tuotteen takuun perusteella tapahtuva Tuotteen korjaaminen tai vaihtaminen ei pidennä Tuotteen alkuperäistä takuuaikaa.

Takuuvastuun toteuttaminen.
Tuotteen takuuaikainen palautus on tehtävä tilausvahvistuksessa ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti.

Mikäli asiakas palauttaa Tuotteen takuu- tai virhevastuun johdosta,
 

 1. Asiakkaan on ilmoitettava Tuotteen nimi, malli, mahdollinen sarjanumero ja tilauspäivä 
   
 2. Takuun tai virheen puitteissa palautettavan Tuotteen tulee olla alkuperäisessä tai sitä vastaavassa paketissa kaikkine toimitettuine osineen ja  tarvikkeineen, mukaan luettuna mahdolliset käyttöohjeet tai vastaavat. Asiakas vastaa tuotteen asianmukaisesta pakkaukesta. Vauriot, johtuen  lähetyksen riittämättömästä pakkauksesta ovat asiakkaan vastuulla ja  johtavat korvausvelvollisuuteen.
   

Mikäli asiakas palauttaa Tuotteen takuupalautuksena vajaan kokonaisuuden taikka palautus ei kuulu takuun piiriin edellä kerrotulla tavalla, palautetaan alkuperäinen Tuote asiakkaalle hänen kustannuksellaan.  Tällaisessa tapauksessa asiakkaan on palautettava uusi toimitettu Tuote takaisin Tmi Tapio Hinkkaselle neljäntoista (14) päivän kuluessa tai siitä laskutetaan hinnaston mukainen hinta.

7. TIETOSUOJA Tmi Tapio Hinkkasen asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja sitoudumme olemaan luovuttamatta tietoja eteenpäin kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin. Asiakas voi tarkastaa, muuttaa tai pyytää poistamaan rekisteritiedot ottamalla yhteyttä Tmi Tapio Hinkkaseen.

  MAKSUTAVAT

Maksut voit suorittaa Pankkisiirtona, Postiennakkona tai Bussiennakkona (Matkahuolto). Voit myös maksaa ostamasi tuotteet käteisellä noutaessasi tuotteet Tmi Tapio Hinkkaselta suoraan.

Postin kautta lähetetyt pienemmät tuotteet veloitamme ennakkomaksuna.

Tilaustuotteista perimme 20-50% suuruisen tuotteesta riippuvan ennakkomaksun ja loput, kun olet saanut tuotteesi.

  TOIMITUSTAP A

Toimitamme tuotteet postilähetyksenä tai matkahuollolla. Toimitustapa sovitaan tilauksen yhteydessä. Pienissä tavaroissa suosittelemme postilähetystä ja suuremmissa matkahuoltoa.

  TOIMITUSKULUT

Toimituskulut  ovat aina todelliset pakkaus- ja toimituskulut Suomeen (poislukien Ahvenanmaa) valitsemasi toimitustavan mukaan. Toimituskulut lasketaan aina yksilöllisesti tilauksesi mukaan.

  VIALLISET TUOTTEET JA ONGELMATILANTEET KULJETUKSISSA

Mikäli tuote on kadonnut kuljetuksen aikana, vioittunut tai asiakkaalle on toimitettu väärä tuote, tulee asiakkaan ilmoittaa virheestä välittömästi Tmi Tapio Hinkkaselle tilausvahvistuksessa ilmoitettujen yhteystietojemme mukaisesti.

Ilmoitus virheellisestä toimituksesta tai viallisesta tuotteesta on tehtävä neljäntoista (14) päivän sisällä tuotteen vastaanottamisesta. Jos paketti on vioittunut postissa, on tuotteesta  tehtävä välittömästii reklamaatio postiin.

  TILAUSOHJEET

Kun olet löytänyt mieluisan tuotteen ota yhteyttä soittamalla tai lähetä meille sähköpostia, jossa on lueteltu haluamasi tuotteet.

Puhelinkeskustelun jälkeen sovitussa ajassa tai sähköpostin saatuamme lähetämme teille kohtuullisen ajan sisällä tarjouksen sisältäen tarvittavat hintatiedot, arvion toimitusajasta ja maksutavan.

Vahvista tilaus vastaamalla sähköpostiin ja toimittamalla meille yhteystietosi toimitusosoitteen kanssa.

Tämän jälkeen saat meiltä tiedon, koska tuote lähtee meiltä ja koska voit odottaa sen saapuvan. Varastotuotteemme pyrimme pääsääntöisesti lähettämään arkipäivänä vuorokauden sisällä tilauksen vahvistuksesta tai sitä seuraavana arkipäivänä.

Mikäli maksat tuotteen laskulla saat laskun tilaamistasi tuotteista sähköpostilla.